Kenniscentrum

Geriatrische revalidatiezorg: wat houdt het in voor de planning?

Geriatrische revalidatiezorg, ook wel bekend als GRZ, is een vorm van ouderenzorg waarbij verblijf nodig is. De medische kliniek AxionContinu in Utrecht biedt deze zorg. Revalidatie planner Inno van Dam is hier werkzaam geweest en vertelt over de geriatrische revalidatiezorg. Wat voor soort zorg is dit? En wat is de invloed op de planning? 

Wat is geriatrische revalidatiezorg? 

Geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen die te maken hebben met een (sub)acute achteruitgang in mobiliteit en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De cliënten liggen intern in de kliniek. Het doel van GRZ is voornamelijk de terugkeer naar de thuissituatie en zo goed mogelijk deel blijven nemen aan de samenleving.  

RevalidatiePlanners_Plan

GRZ bij AxionContinu 

De start van een GRZ-traject begint bij AxionContinu altijd door een intake met de opname-commissie. In gesprek met een revalidatiearts wordt er een heel revalidatietraject opgezet met diverse disciplines. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk en sport(groepen). Inno: “Een cliënt komt vaak vanuit het ziekenhuis, maar het kan ook voorkomen dat iemand wordt opgenomen vanuit een verzorgingstehuis.”  

Duur opname GRZ-kliniek 

De minimale duur van een opname in de GRZ-kliniek AxionContinu is drie weken. Tegen de twaalf á zestien weken wordt er gesproken van een lange opname. De gemiddelde duur ligt zo rond de acht weken. “In het wekelijks teamoverleg wordt inhoudelijk bepaald of en hoe er zorg wordt verleend. Ook wordt altijd in overleg met de cliënt zelf bepaald of hij of zij langer wil blijven of graag naar huis zou willen”, vertelt Inno. 

Planner

Taken van een GRZ-planner 

Inno heeft zowel in de ‘normale’ revalidatie als in de GRZ geroosterd. “In de GRZ was ik verantwoordelijk voor de therapeuten en revalidanten van een bepaald team. Je plant een aantal medewerkers en daaronder vallen de revalidanten. Het team waarvoor ik plande was de orthopedie, maar het soort team kan natuurlijk verschillen per planner.” 

Zelf merkt Inno niet veel verschillen tussen de taken van een GRZ-planner en de taken van een ‘normale’ revalidatieplanner. “Natuurlijk zijn de disciplines en spelregels wat anders, maar je doel blijft een zo goed mogelijk rooster maken voor zowel therapeut als revalidant. De basis blijft hetzelfde, namelijk: knelpunten, tekorten en problemen op tijd signaleren en doorgeven aan de artsen”, dus Inno. 

Benieuwd naar meer ervaringsverhalen?

In een eerder artikel vertelde Fleur Hurkmans hoe het is om zonder planervaring te starten als revalidatieplanner. Ze is sinds eind juli 2022 werkzaam bij RevalidatiePlanners. Hoe heeft ze de eerste weken ervaren?

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum