Begrippenlijst

Behandelplandefinitie

Een behandelplandefinitie is een standaard voor een zorgpad die een revalidatiearts aan en patiënt mee kan geven. Hierin staat precies aangeven wat een patiënt aan afspraken gepland moet krijgen. Denk bijvoorbeeld aan twee keer per week fysiotherapie en een keer per week een gesprek met een psycholoog. Maar er komt er nog veel meer bij kijken. Is het wel of niet gewenst om meerdere behandelingen op één dag te plannen? En hoeveel dagen moeten er tussen eenzelfde soort behandeling zitten?  

Terug naar de begrippenlijst