Begrippenlijst

DBC (financiering)

DBC staat voor Diagnose Behandelcombinatie. Het is een belangrijk onderdeel binnen de revalidatieplanning, omdat het de basis vormt van de financiële rekening. Het is een systeem waarmee zorginstellingen de geleverde zorg registreren. Vanuit deze registratie kan de declaratie gemaakt en verstuurd worden. Bij een DBC zijn de tarieven gekoppeld aan de daadwerkelijke kosten van een organisatie. Je kan met een DBC dan ook duidelijk terugzien wat een behandeling kost.

Waar komt een DBC vandaan?

Met de Diagnose Behandelcombinatie werd een oude financieringsvorm werd vervangen door een nieuwe variant. De reden hiervoor was dat men meer zicht wilde krijgen in de kosten van de revalidatie. Wat is het effect van een klinische opname? Of wat gebeurt er tijdens een revalidatiedagbehandelingstraject? En de belangrijkst vraag: wat moet dit allemaal kosten?

De andere kant van dit verhaal is dat de politiek in Den Haag marktwerking in de zorg wilde. Dit kwam oorspronkelijk voort uit het idee dat het zou helpen om meer zicht te krijgen op de kosten. Ook zou een Diagnose Behandelcombinatie deze kosten moeten drukken. Helaas zorgt marktwerking zelden voor bezuiniging, maar wel dat bedrijven winst proberen te maken.

In de loop der jaren hebben er aanpassingen plaatsgevonden om de doelstellingen van de DBC te verbeteren, zoals het verminderen van administratieve lasten en het stimuleren van doelmatigheid in de zorg. De DBC van tegenwoordig geeft informatie over het totale zorgtraject en alles wat hierbij komt kijken: van een operatie tot een overnachting in het ziekenhuis. Een DBC vormt de basis van een ziekenhuisrekening.

Wat betekent DBC voor de revalidatieplanning?

Als planner in de revalidatie krijg je tijdens je werk te maken met een Diagnose Behandelcombinatie. Jouw hoofdtaak is het plannen van behandelingen in de agenda’s van de behandelaren en de patiënten. Hierbij hou je rekening met verschillende wensen en voorkeuren van de patiënt. Ook let je op of er eventuele knelpunten ontstaan.

Wat is de situatie nu?

Op dit moment wordt een systeem gebruikt dat zicht geeft in de kosten. Om dit te waarborgen wordt de organisatie opgedeeld in kostenplaatsen. Er wordt een kostprijsmodel gebruikt, waarbij elk onderdeel van een organisatie aan een bepaalde kostenplaats en een bepaalde kostendrager wordt gekoppeld. De kostprijzen moeten elk jaar landelijk worden aangeleverd. Op basis daarvan wordt uitgerekend wat het tarief is van een Diagnose Behandelcombinatie.

DBC in de praktijk

In de praktijk zie je dat bij een DBC de tarieven gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke kosten van een organisatie. Voorheen had het ziekenhuis een budget. Tegenwoordig moet je afspraken maken over wat je als organisatie krijgt van de overheid. Dit betekent dat je precies (of iets meer) binnenkrijgt wat je uitgeeft aan kosten.

Door ontwikkelingen in een DBC zie je dat er in de praktijk steeds de koppeling is gemaakt tussen ‘wat doen we?’ en ‘wat kost dat dan?’. In het tarief van een DBC hoor je dan ook duidelijk terug te zien wat iets kost. Het is belangrijk om je administratieve organisatie zo in te richten dat de planner die een voorschrift krijgt weet wat er bedoeld wordt en dus ook wat er ingepland moet worden.

Terug naar de begrippenlijst