Begrippenlijst

Medisch secretariaat

Een medisch secretaresse of medisch secretariaatsmedewerker ondersteunt artsen en medisch personeel op het gebied van administratieve, organisatorische en secretariële werkzaamheden.  

Taken medisch secretariaat 

De taken van een medisch secretaresse zijn onder andere het plaatsen en bijhouden van afspraken met patiënten, het versturen van facturen voor behandelingen en het beheren van documentatie zoals medische rapporten en patiëntgegevens.  

Voorbereiden agenda van de arts 

De grootste verantwoordelijkheid van een medisch secretaresse is het indelen en voorbereiden van de agenda van een arts.

Het is zijn of haar taak om ervoor te zorgen dat de arts op de hoogte is van de omstandigheden van een patiënt en dat ook de patiënt de juiste informatie heeft voor de afspraak.

Andere belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een medisch secretaresse zijn: 

  • vragen, opmerkingen en klachten van patiënten en ander medisch personeel behandelen; 
  • vergaderingen inplannen, voorbereiden en documenteren; 
  • patiëntendossiers aanmaken, raadplegen, bewerken en archiveren; 
  • het budget bewaken en facturen opmaken en afhandelen; 
  • monsters versturen voor medische tests en retouren in ontvangst nemen; 
  • brieven, rapporten, notulen en andere documenten uittypen en; 
  • ervoor zorgen dat regels en afspraken worden nageleefd 
Terug naar de begrippenlijst