Begrippenlijst

Multidisciplinaire groepsbehandeling

Een multidisciplinaire groepsbehandeling houdt in dat een groep revalidanten samen een behandeling heeft om zo efficiënt mogelijk een doel te behalen. Deze revalidanten hebben ieder een eigen revalidatietraject en er zijn diverse multidisciplinaire specialisten bij betrokken.  

Samenhang in zorg 

Zorgaanbieders van diverse disciplines werken samen om zorg te verlenen. Om de patiënten de optimale zorg te kunnen bieden, moet er verder worden gekeken dan alleen het eigen vakgebied. Deze disciplines hoeven niet noodzakelijk bij dezelfde organisatie werken.

Verschillende zorgverleners vullen elkaar aan, waardoor er met elkaar een doel bereikt kan worden waartoe een zorgverlener niet alleen toe in staat is. Bovendien geeft het samenvoegen van de informatie die de zorgverlener opdoet tijdens de behandeling een goed totaalbeeld van de patiënten.  

Op elkaar afstemmen 

Er zijn dus meerdere zorgprofessionals betrokken zijn bij het revalidatietraject van de patiënten. Het is belangrijk om op basis van de gestelde doelen de interventies op elkaar af te stemmen en zo nodig (gezamenlijk) te evalueren. Dit om ervoor te zorgen dat elke betrokkene uiteindelijk weet wat er gaat gebeuren.

Voorbeelden multidisciplinaire groepsbehandelingen

Voorbeelden van multidisciplinaire groepsbehandelingen zijn: 

  • Zwemgroep 
  • Hand-Arm groep 
  • Fitnessgroep 
  • Sport en spelgroepen 
  • Virtual reality groepen 
  • Loopgroepen 
  • Communicatiegroepen 
  • Eetgroepen 
Terug naar de begrippenlijst