Begrippenlijst

Revalidatiearts

Revalidatie betekent herstel. Of eigenlijk betekent het letterlijk weer valide maken. Mensen met een beperking in het functioneren worden geholpen zelfstandiger te worden. Deze beperking kan komen door een ongeval of ziekte. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor dit traject. Afhankelijk van de diagnose kan een traject bij een revalidatiearts van korte duur of juist voor een langere periode zijn.  

Revalidatiearts is medisch verantwoordelijk 

De revalidatiearts is binnen het team medisch verantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskundige behandeling. Met de revalidatiearts bespreekt de patiënt vooraf  wat een revalidatiebehandeling kan betekenen. Hij/zij coördineert de behandeling en is daarvoor eindverantwoordelijk.

De revalidatiearts stelt behandeldoelen op en maakt een behandelplan in overleg met de patiënt. Daarnaast bepaalt hij of zij de samenstelling van het behandelteam en stuurt het team aan.  

Revalidatiearts bespreekt voortgang 

Tijdens de behandelperiode heeft de patiënt een aantal keren een gesprek met de revalidatiearts om het verloop van de behandeling door tet nemen. Als het nodig is, overlegt de revalidatiearts ook met andere betrokkenen, specialisten of de huisarts. Daarnaast komt het soms voor dat de revalidatiearts zelf bepaalde behandelingen uitvoert en hulpmiddelen voorschrijft. 

Behandelplan bespreken 

De bespreking van het behandelplan tijdens het revalidatietraject gebeurt ook met de revalidatiearts. Dat geldt ook voor een partner of familie van de patiënt. De revalidatiearts kijkt niet alleen naar de medische kant, maar ook naar de somatische, psychische en sociale aspecten van een ziekte of aandoening.  

Revalidatieartsen in ziekenhuizen en revalidatiecentra 

Revalidatieartsen werken voornamelijk in ziekenhuizen en revalidatiecentra. De revalidatiearts kan als consulent, als medebehandelaar en als hoofdbehandelaar betrokken zijn bij alle niveaus van revalidatie.   

Terug naar de begrippenlijst