Begrippenlijst

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een digitaal systeem dat zorgprofessionals, zoals artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen, ondersteunt bij de zorgverlening aan patiënten. Een EPD bevat medische patiëntgegevens die afkomstig zijn van één zorgorganisatie, zoals een ziekenhuis.  

Medisch dossier is verplicht 

Zorgverleners zijn verplicht een medisch dossier aan te leggen met betrekking tot de behandeling van patiënten. Vroeger gebeurde dit op papier. Sinds een aantal jaren worden de papieren dossiers vervangen door elektronische systemen. Tegenwoordig zijn veel functies van het EPD ook beschikbaar op een tablet of smartphone. 

In het Elektronisch Patiënten Dossier kan alle informatie vanaf het eerste contact geregistreerd worden. Iedere patiënt heeft een eigen dossier in het EPD.  

De basisfuncties van een EPD: 

Het vastleggen van patiëntgegevens 

Denk hierbij aan de algemene gegevens van een patiënt zoals de contactgegevens, financiële en juridische gegevens, het sociaal netwerk én het professionele netwerk. 

Het faciliteren van ordercommunicatie 

Met ordercommunicatie kan men elektronisch opdrachten ontvangen en doorsturen naar ondersteunende afdelingen. 

Het weergeven van uitslagen van aanvullend onderzoek 

Elektronische resultaten bieden een beter en sneller overzicht dan resultaten op papier, waardoor onnodig aanvullend onderzoek kan worden voorkomen. 

Het ondersteunen van zorgverleners bij het nemen van klinische beslissingen 

Het systeem kan de arts ondersteunen bij het nemen van beslissingen door bijvoorbeeld te waarschuwen bij eventuele geneesmiddeleninteracties, allergieën of levensbedreigende laboratoriumwaarden. 

Het inplannen van patiëntafspraken en het beheren van de agenda’s van zorgpersoneel 

In bepaalde EPD’s is het mogelijk om afspraken vast te leggen. Deze zijn zowel zichtbaar voor de patiënt, het zorgpersoneel, het medisch secretariaat en de patiënt.  

De voordelen van een EPD:

  • Een overzicht van alle patiëntgegevens bij elkaar, geen dossier per specialisme. 
  • Minder kans op fouten doordat de patiëntgegevens actueel zijn. 
  • Alle gegevens zijn op elk moment op elke afdeling te zien. 
  • Een duidelijk overzicht van medicatie, allergieën en behandelplannen. 
Terug naar de begrippenlijst