Begrippenlijst

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Geriatrische revalidatiezorg is een vorm van zorg waarbij verblijf nodig is. Het is bedoeld voor kwetsbare ouderen die te maken hebben met een (sub)acute achteruitgang in mobiliteit en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Bij GRZ is een specialist ouderengeneeskunde (SO) verantwoordelijk voor de zorg. 

GRZ is intensieve therapie bij complexe zorg 

GRZ is echter geen medisch specialistische zorg, maar intensievere therapie bij complexe zorg. Patiënten stromen in na een ziekenhuisopname of vanuit de thuissituatie. Het doel van GRZ is de terugkeer naar de thuissituatie en het zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. Als terugkeer toch geen optie blijkt te zijn, dan wordt vastgesteld welke vervolgzorg passend is voor de patiënt.

GRZ na opname

Meestal krijgen patiënten GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. 

In aanmerking komen voor GRZ

Om voor GRZ in aanmerking te komen moet bij de verzekerde volgens de regelgeving sprake zijn van: 

  • Kwetsbaarheid, daar is sprake van als de patiënt moeilijk om kan gaan met lichamelijke of geestelijke belasting. 
  • Complexe multi morbiditeit, daar is sprake van als de patiënt meerdere ziekten, stoornissen, beperkingen of handicaps heeft. 
  • Afgenomen leerbaarheid en trainbaarheid. 
Terug naar de begrippenlijst