Begrippenlijst

Medisch specialistische revalidatie (MSR)

Wie door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening beperkt raakt, krijgt te maken met medisch specialistische revalidatie (MSR). 

MSR-behandeling

Medisch specialistische revalidatie biedt een specifiek op de patiënt afgestemde behandeling van een multidisciplinair team, dat onder leiding staat van een revalidatiearts. Deze behandeling kan intensief zijn, maar ook kortdurend of eenmalig. Het doel is optimaal herstel, zelfredzaamheid, participatie en weer deelnemen aan de maatschappij. 

Verschillende vormen MSR 

Er zijn twee verschillende vormen van medisch specialistische revalidatie:

1. Algemene specialistische revalidatie

Hierbij wordt het onderzoek en de behandeling uitgevoerd door de revalidatiearts. De revalidatiearts is in deze situatie de hoofdbehandelaar, consulent of medebehandelaar. 

 2. Interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie

De behandeling van patiënten wordt door de revalidatiearts met één of meer behandelaars van zijn/haar multidisciplinair samengesteld revalidatieteam uitgevoerd. Deze vorm kenmerkt zich onder meer door geïnstitutionaliseerde samenwerking onder directe leiding en verantwoordelijkheid van de revalidatiearts, die op het betreffende domein specifiek vakinhoudelijk deskundig is. 

Terug naar de begrippenlijst