Begrippenlijst

HiX

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt het werkproces van vrijwel alle specialismen met volledige medische content. Het patiëntendossier bevat een breed scala aan functionaliteiten die patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen ondersteunen. Hierbij sluiten alle processen binnen één werkproces naadloos op elkaar aan, waardoor u als behandelcentrum zeer efficiënt werkt.  

Terug naar de begrippenlijst