Begrippenlijst

HiX

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX (Healthcare Information eXchange) ondersteunt het werkproces van vrijwel alle specialismen met volledige medische content. Het patiëntendossier bevat een breed scala aan functionaliteiten die patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen ondersteunen. Hierbij sluiten alle processen binnen één werkproces naadloos op elkaar aan, waardoor u als behandelcentrum zeer efficiënt werkt.  

Eén van de functionaliteiten die je als planner gebruikt zijn de conflictlijsten. 

Conflictlijsten 

Conflictenlijsten zijn lijsten in HiX die problemen in de planning aanduiden. Zo zie je als planner dus in één oogopslag dat er iets aanpast moet worden in de planning.  

Er zijn vier soorten conflictlijsten: 

1. Patiëntpauzes

Dit conflict houdt in dat de patiënt na een afspraak te lang moet wachten op de volgende afspraak. De maximale wachttijd kan handmatig worden ingevoerd, maar deze staat vaak ingesteld op maximaal één uur wachttijd. 

2. De patiëntverhindering

Dit conflict ontstaat wanneer de patiënt heeft aangegeven dat er geen afspraak gemaakt kan worden op een bepaalde dag en er op die dag toch iets gepland staat. 

3. Sub agenda’s

Dit conflict heeft te maken met de behandelaren. Bijvoorbeeld wanneer behandelaren dubbele afspraken ingepland hebben staan.

4. De patiëntafspraken

Dit conflict heeft te maken met de patiënten. Het lijkt erg op de sub agenda’s. Dit conflict detecteert de dubbele afspraken van een patiënt. 

Terug naar de begrippenlijst