Begrippenlijst

Multidisciplinaire zorg

Multidisciplinaire zorg is zorgverlening, waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines in samenwerking met de patiënt zorg verlenen, waarvan huisartsenzorg een onderdeel is.  

Multidisciplinaire zorg kijkt verder 

Om de patiënt optimale zorg te bieden, moet er verder worden gekeken dan alleen het eigen vakgebied. Deze disciplines hoeven niet noodzakelijk bij dezelfde organisatie werken. Verschillende zorgverleners kunnen elkaar aanvullen, waardoor er een doel bereikt kan worden wat een zorgverlener niet alleen kan. Bovendien geeft het samenvoegen van de informatie die de zorgverlener opdoet tijdens de behandeling een goed totaalbeeld van de patiënt. 

Afstemming tussen professionals 

Er zijn dus meerdere zorgprofessionals betrokken zijn bij het revalidatietraject van een patiënt. Het is belangrijk om op basis van de gestelde doelen de interventies op elkaar af te stemmen en zo nodig (gezamenlijk) te evalueren. Dit om ervoor te zorgen dat elke betrokkene uiteindelijk weet wat er gaat gebeuren. 

Specialisten bij multidisciplinaire zorg 

Multidisciplinaire zorg houdt in dat een patiënt door ten minste twee verschillende specialisten, uit ten minste twee verschillende disciplines, wordt behandeld. Denk aan: 

  • Revalidatiearts (RA) 
  • Physician assistant (PA) 
  • Fysiotherapie (FT) 
  • Ergotherapie (ET) 
  • Logopedie (LO) 
  • Maatschappelijk werk (MW) 
  • Psychologie (PS) 
  • Diëtiek (DIE) 
  • Bewegingsagogie (BA) 
  • Therapieassistentie (TA) 
Terug naar de begrippenlijst