Begrippenlijst

Poliklinische revalidatie behandeling (PRB)

Poliklinische Revalidatie Behandeling, afgekort PRB, houdt in dat je een (paar) keer per week voor behandeling naar een locatie gaat. Hier word je door een deskundige behandeld. Je overnacht niet op locatie van je revalidatie.  

PRB heeft drie fasen 

De behandeling verloopt meestal via drie fasen: het consult, de behandeling zelf en de controle/monitoring. De verwijzing komt vanuit het ziekenhuis en het consult zal met een revalidatiearts zijn.  

PRB kent een wachtlijst 

De planner zet de revalidatie vervolgens op de wachtlijst als dat nodig is. De patiënt kan dan niet direct met de behandeling beginnen. Er zijn natuurlijk ook altijd gevallen van spoed.  

Multidisciplinaire begeleiding 

Bij de startdatum begint de begeleiding van het multidisciplinair behandelteam, dat werkt volgens een behandelplan. De patiënt komt meestal één of enkele uren per dag, op meerdere dagen per week naar locatie. Sommige therapieën heeft de patiënt elke keer, andere slechts eenmaal per week. Tijdens de begeleiding vinden er voortgangsgesprekken plaats. 

Vervolg na PRB 

Als een patiënt de doelen van de revalidatiebehandeling heeft behaald, of als de behandeling niet aanslaat, eindigt de behandeling uiteindelijk in ontslag. Mogelijk wordt er nog eerstelijns doorbehandeld. Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing, denk aan de huisarts en de maatschappelijk werker. 

Terug naar de begrippenlijst