Kenniscentrum

Met een succesvolle capaciteitsplanning kan je sturen op uren

Welke factoren spelen een rol bij de inschatting of er personeel moet worden afgeschaald of dat je juist extra krachten nodig hebt? Voorspellen hoeveel personeel je precies nodig hebt, is voor veel zorgorganisaties een uitdaging. Een capaciteitsplanning geeft jou inzicht en de mogelijkheid om te sturen op uren.

We geven je 5 tips over de manier waarop je inzicht krijgt in de benodigde en de beschikbare uren in de revalidatieplanning.

Wachtrij

1. Beheer de wachtlijst

Allereerst: het beheren van de wachtlijst. Binnen de meeste organisaties is de manager als eerste op de hoogte van nieuwe patiënten. Zorg dat je deze informatie als planner snel te weten komt. Als je een goed beeld hebt van de wachtlijst, krijg je de mogelijkheid om bij uitval van een patiënt dit plekje direct op te vullen. Zo stroomt de wachtlijst sneller door en voorkom je dat de behandelaar stil zit midden op de dag.

2. Houd zicht op het aantal vrije bedden

Houd daarnaast ook zicht op het aantal vrije bedden. In revalidatie-instellingen waar patiënten ook ’s nachts verblijven, is het essentieel dat je weet hoeveel bedden er in gebruik zijn en wanneer er bedden vrij komen. Onnodig lege bedden zorgen ervoor dat andere patiënten te lang wachten op hun zorg en dat de capaciteit niet volledig wordt benut. Ook deze informatie krijg je vaak via de manager.

3. Houd gemiste therapie bij

Wat vaak wordt vergeten, is het bijhouden van gemiste therapie. Het kan voorkomen, helemaal nu met corona, dat er op het laatste moment een streep wordt gezet door een behandeling. Het bijhouden van de verkregen, maar ook de gemiste behandelingen, is nodig voor een succesvol verloop van een behandeltraject van de patiënt. Mooie bijkomstigheid is dat je hiermee ook de capaciteit goed kan managen. Vaak moeten deze gemiste behandelingen in de nabije toekomst namelijk worden ingehaald. Als je op de hoogte bent, kan je hier rekening mee houden met de inzet van behandelaren.

4. Vraag tijdig om het vakantierooster

Je wilt natuurlijk voorkomen dat je een tekort aan medewerkers hebt en verschillende, kostbare zzp’ers in moet zetten. Daarom is het slim om ruim van tevoren een inschatting te maken van de benodigde uren en verwachte tekorten. Vakanties zijn een goed voorbeeld van zo’n tekort. Door tijdig de vakanties op te vragen bij behandelaren, is het makkelijker om invalkrachten te regelen.

5. Communiceer met deadlines

Om duidelijkheid voor je collega’s en voor jezelf als planner te creëren, is het een must om deadlines te stellen. Communiceer duidelijk de uiterste datum waarop medewerkers hun voorkeur voor de diensten rond de feestdagen moeten doorgeven of hun vakantieaanvraag schriftelijk moet indienen. Hierdoor voorkom je last-minute stress. Bovendien is het ook voor de medewerker fijn als het rooster ruim van tevoren rond is.

deadlines
Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum