Kenniscentrum

Zo voorkom je veelgemaakte fouten bij een capaciteitsplanning

In de revalidatiezorg is een weloverwogen capaciteitsplanning erg belangrijk. Met een capaciteitsplanning kunnen revalidatie-instellingen namelijk het beschikbare personeel en de beschikbare middelen optimaal benutten. Én daarmee voldoen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige zorg. Het blijft menselijk om fouten te maken, ook als je een capaciteitsplanning maakt.
Ontdek in deze blog hoe je met slim gebruik van data, flexibiliteit en realistische personeelsinschattingen kan waken voor veelvoorkomende fouten.

Gebruik data om je capaciteitsplanning te maken

Als revalidatieplanner kun je veel vooruitgang boeken door de beschikbare data te gebruiken. Als je kijkt naar historische gegevens, trends en seizoensgebonden patronen kun je de toekomstige vraag nauwkeuriger voorspellen. Dit gaat extra efficiënt als je software en forecastingtools gebruikt. Met datagestuurde inzichten, kun je als planner snel inspelen op de piekmomenten. Hier kun je de capaciteit goed op afstemmen.

Zo voorkom je veelgemaakte fouten bij een capaciteitsplanning

Let in je capaciteitsplanning op de Arbeidstijdenwet

Als revalidatieplanner is het belangrijk om een capaciteitsplanning te maken met de Arbeidstijdenwet in je achterhoofd. Ongeplande wijzigingen in het rooster kunnen bijvoorbeeld zorgen overtredingen. Of misschien negeer je soms de regels bewust vanwege de noodzaak van zorgverlening. Toch kunnen deze overtredingen op de lange termijn zorgen voor extra uitdagingen. Niet alleen met de wet- en regelgeving, maar ook met medewerkers die minder goed presteren. Daarom helpt een goed doordachte capaciteitsplanning. Het beperkt verstoringen in de roosters tot een minimum.

Overschat de personeelscapaciteit niet

Je stiekeme hoop is natuurlijk dat de personeelsbezetting constant is, maar in de praktijk kan dit erg verschillen. Hiervoor zijn verschillende redenen, waaronder vakanties, ziekteverlof en opleiding. Het is belangrijk om een realistische schatting te maken van de beschikbare personeelscapaciteit. Door deze in flexibele roosters te zetten, vang je mogelijke tekorten op. Het is slim om de schattingen iets ruimer te nemen. Zo voorkom je teleurstellingen in een later stadium.

Zo voorkom je veelgemaakte fouten bij een capaciteitsplanning

Denk voor je capaciteitsplanning niet alleen in cijfers

Als je een capaciteitsplanning maakt, hou je rekening met interne factoren en data. Maar je moet ook denken aan de behoeften en verwachtingen van zowel patiënten als medewerkers. Enkel vertrouwen op statistieken kan leiden tot ontevredenheid. Het betrekken van patiënten en medewerkers in het planningsproces kan waardevolle inzichten opleveren. Dit kun je doen door een enquête uit te zetten. Op deze manier optimaliseer je de capaciteitsplanning.

Hou je capaciteitsplanning flexibel

Een logische denkstap is om je capaciteitsplanning één op één te kopiëren naar je huidige planning. Toch is dat niet handig om te doen. Er is op die manier weinig ruimte voor veranderende revalidatieomstandigheden.

Het is belangrijk om een flexibele planning te maken die gemakkelijk kan worden aangepast aan onverwachte gebeurtenissen. Het onderhouden van korte lijntjes met het management is hierbij heel nuttig. Zij kunnen je op tijd wijzen op veranderingen in de omstandigheden.

Meer informatie over een capaciteitsplanning

Er is nog veel meer te vertellen over de capaciteitsplanning. Wist je bijvoorbeeld dat een capaciteitsplanning indirect bijdraagt aan het bieden van de best mogelijke zorg voor de revalidatiepatiënten? Meer hierover lees je in een andere RevalidatiePlanners blog. De blog vind je hier.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum