Kenniscentrum

Positieve bedrijfsvoering op basis van DBC’s en planning

Met 10 jaar ervaring in de revalidatiezorg wil Pieta Wilterdink graag haar kennis delen met anderen.
Dit keer richtte ze zich in een RevalidatiePlanners webinar op het belang van positieve bedrijfsvoering met behulp van DBC’s. Ze bespreekt onder andere hoe je er als planner voor kunt zorgen dat je goed afgestemd bent op de behandelaren en hoe DBC’s hieraan kunnen bijdragen. We delen de belangrijkste inzichten in deze blog.

In een eerder webinar vertelde Pieta meer over de belangrijkste basisaspecten van een geriatrische revalidatieplanning. Als je het webinar gemist hebt, kun je hier de terugkijklink aanvragen om deze alsnog te bekijken.

Bedrijfsvoering geriatrische revalidatie

Binnen de geriatrische revalidatie (GRZ) wordt de financiering geregeld aan de hand van diagnose-behandelcombinaties, ook wel bekend als DBC’s. Een DBC bestaat uit het aantal ligdagen en behandeluren dat geregistreerd wordt. Op basis van deze registratie vindt (achteraf) de betaling plaats. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de behandeling al op de uren te sturen, wat zowel voordelen voor de patiënt, als voor de organisatie heeft.

De focus ligt in het revalidatieproces op de patiënt. Hoe beter er gekeken wordt naar de individuele behoeften van de revalidant, des te sneller kan deze terugkeren naar huis. Hoewel het misschien dubbelzinnig lijkt, wordt een kortere ligduur in de bedrijfsvoering als winstgevend beschouwd. Dit komt doordat de verzekeringskosten bij een korte ligduur dalen.

Sturen op DBC’s volgens de Advisaris norm

Bij het sturen op DBC’s is het belangrijk om te kijken of je kan sturen op de Advisaris norm. Advisaris is een adviesbureau dat volledig thuis is in de GRZ. Zij maken elk jaar op basis van de prijzen van de DBC een norm. Deze Advisaris norm geeft je een leidraad van hoe je, op basis van de ligdagen, het beste de behandeluren kan indelen. Als je binnen de gegeven uren blijft, weet je zeker dat je financieel goed zit.

Wil je hier nog een beter beeld bij vormen? Vraag dan hier de terugkijklink aan en kijk het hele webinar terug.

RevalidatiePlanners_Voorbeeld Advisaris norm

Welke rol kun jij als planner spelen in de bedrijfsvoering?

Als planner heb je absoluut de mogelijkheid om een belangrijke rol te vervullen binnen de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle geplande zorgtijden ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en geregistreerd. Daarnaast kun je de afspraken die tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) worden gemaakt met betrekking tot het aantal behandelingen per week direct verwerken in de planning. Bovendien kun je tijdens het MDO het belang van sturing op DBC’s benadrukken. Indien dit al gebeurt, is dat positief. Zo niet, dan kun je met het team bespreken waarom dat niet gebeurt en eventueel uitleg geven over de mogelijkheden.

Naleven van DBC’s

Het sturen op DBC’s en de mate van naleving kunnen aanzienlijk verschillen tussen organisaties. Sommige organisaties hechten veel belang aan het nauw volgen van de DBC-richtlijnen en zijn strikt in het naleven van alle bijbehorende aspecten. Zij zetten zich actief in om ervoor te zorgen dat de registratie van ligdagen en behandeluren accuraat en volledig is.

Daarentegen zijn er ook organisaties waar minder nadruk wordt gelegd op het strikt naleven van DBC’s. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een gebrek aan bewustzijn van de financiële implicaties, beperkte middelen of prioriteiten die elders liggen.

Het is belangrijk om op te merken dat een strikte naleving van DBC’s voordelen kan bieden, zoals een betere financiële controle, nauwkeurige kostenberekening en een efficiënte benutting van middelen. Een nauwkeurige registratie en rapportage van DBC-gerelateerde gegevens kan waardevolle inzichten opleveren voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering en zorg aan de patiënten. Doe er dus vooral je voordeel mee!

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum