Kenniscentrum

Roosterplatform: de functionaliteiten

Roosterplatform is de ontwikkelaar van slimme planningssoftware voor zorgorganisaties in onder andere de VVT (GRZ & WLZ), MSR en GGZ. Met de planningssoftware helpt Roosterplatform zorgorganisaties om hun mensen en middelen beter in te zetten door activiteiten zo optimaal mogelijk te plannen. In dit artikel leggen we je uit wat Roosterplatform precies inhoudt en hoe het bijdraagt aan het opzetten van een succesvolle planning. 

Waarom biedt Roosterplatform uitkomst?

Om een behandeldag voor zowel cliënt als behandelaar zo voorspoedig mogelijk te laten lopen, is een goede planning essentieel. Het loopt alleen niet altijd zo soepel als je hoopt. Enkele voorbeelden van problemen waar zorgorganisaties tegenaan lopen zijn:

 • Het uit balans zijn van de behoeftes en eisen vanuit cliënt, behandelaar en organisatie in de planning
 • Geen of geen duidelijk overzicht aan de cliënt kunnen aanleveren van geplande behandelingen
 • Geen inzicht in waarom er pieken en dalen in de planning zitten en hier daarom ook niet op kunnen sturen
 • Een suboptimale inzet van artsen en behandelaren
 • Een hoge werkdruk bij de planner, omdat alle kennis enkel in het hoofd van de planner zit
 • Dat de planpuzzel eigenlijk niet meer te leggen is door de complexiteit en manier van werken in bijvoorbeeld allemaal aparte Excel-lijstje

Roosterplatform laat zorgorganisaties verder kijken

De oplossing van Roosterplatform zit in de zorgorganisaties verder laten kijken dan het plannen van activiteiten. Dit bereik je door eerst te bepalen wat je als organisatie wilt bereiken. Wil je bijvoorbeeld:

RevalidatiePlanners mensen
 • Zwarte cijfers of betere cijfers
 • Meer behandelcapaciteit creëren
 • De interne processen beter borgen en ondersteunen
 • Plannen vanuit cliëntvraag
 • Het plannen zelf minder arbeidsintensief maken

Wat zijn de daadwerkelijke behoeftes en eisen van zowel de cliënt, de behandelaar als de rest van de organisatie? Alleen door bij de basis te beginnen kunnen er stappen worden gezet om de planning efficiënter te maken en daarmee mensen en middelen beter in te zetten in de organisatie.

Hoe gaat het plannen eruitzien?

Eerst bepaal je de onderliggende strategie, regels, behoeftes en eisen van de organisatie. Vervolgens borg je deze in de Roosterplatform software. Daarmee kunnen de planningsprocessen van zorgorganisaties voor het grootste deel worden geautomatiseerd. Dit zorgt ervoor dat je wekelijks heel gemakkelijk een gebalanceerde planning kan genereren.

Een aantal voorbeelden van de functionaliteiten van de software:

 • Het plant het zorgpad van de cliënt, de agenda van de behandelaar en arts, de beschikbare ruimtes en de middelen integraal
 • Activiteiten worden niet langer gepland op basis van opgegeven eigen beschikbaarheid, maar op basis van de ruimte in de agenda
 • Het puzzelt en plant activiteiten op de juiste plaats, tijd en dag in de agenda van cliënt, zorg en behandelaar
 • Wanneer er knelpunten ontstaan in de planning, worden oplossingen aangedragen
 • Het ondersteunt in diverse planprocessen zoals dagelijkse mutaties en losse consulten

Wat levert geautomatiseerd plannen op?

Roosterplatform harmoniseert en vereenvoudigt de planning en brengt daardoor voordelen mee voor zowel de cliënten, de organisatie, de behandelaren, als de planners. De cliënten weten waar ze aan toe zijn doordat ze (tijdig) een duidelijk leesbaar overzicht krijgen van hun behandelingen. Ze kunnen zich hierdoor ook beter voorbereiden op hun behandelingen.

De organisatie krijgt informatie om op te sturen. Denk hierbij aan onder andere inzicht in capaciteit versus zorgvraag en productiviteit. Behandelaren kunnen hun agenda beter beheren door bijvoorbeeld de lopende planning van deze week niet meer te wijzigen, maar vooruit te denken en input te leveren voor de planning van volgende week.

RevalidatiePlanners automatisering

Tot slot ben je als planner een stuk minder tijd kwijt aan het daadwerkelijk plannen en kan je je focussen op de planstrategie, het oplossen van resterende knelpunten en de kwaliteit van de planning.

Meer weten?

Bij Roosterplatform geloven ze erin dat het streven naar het optimaal inzetten van organisatiemiddelen zoals personeel en deskundigheid een grote bijdrage kan leveren aan het resultaat, de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Wil jij weten hoe geautomatiseerd plannen daarin een rol kan spelen? Kijk dan het webinar met Saskia Prins van Roosterplatform terug.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum