Kenniscentrum

Van HiX 6.1 naar HiX 6.2 wat vinden planners hiervan?

Van HiX 6.1 naar HiX 6.2. Het elektronische patiëntendossier heeft een update ondergaan. Wat zijn de veranderingen? En hoe ervaren planners dit? In een recent webinar van RevalidatiePlanners werd er gesproken over de veranderingen binnen HiX 6.2 en kregen planners de kans om vragen te stellen.

In deze blog bespreken we de belangrijkste onderwerpen die in het webinar naar voren zijn gekomen, zoals de verschillen tussen beiden HiX versies, de opleiding die de planners krijgen, multidisciplinair plannen, groepsafspraken en de gebruikersgroep.

Blauwdrukken zijn verleden tijd

Het grootste verschil in het systeem is dat er niet meer wordt gewerkt met blauwdrukken. Oorspronkelijk werden hiermee terugkerende afspraken vastgelegd. Nu wordt in HiX 6.2 alles vooruit gepland op datum. De behandelaren kunnen nu ook hun eigen agenda’s bekijken en daardoor zien zij nu alle afspraken. Dit is fijn, want hierdoor kunnen zij verder vooruitkijken. Deze nieuwe update is anders ingericht, maar blijft herkenbaar voor mensen die al eerder met HiX gewerkt hebben.

Opleiding voor planners

Voor de overgang van HiX 6.1. naar HiX 6.2. is er een korte opleiding geweest. Deze betrof twee keer twee uur. Het idee was om een groepje planners op te leiden als superusers. Zij zijn vanaf het begin meegenomen in het systeem. In de praktijk blijkt dat er soms nog kleine aanpassingen gedaan moeten worden. Deze aanpassingen waren niet nodig geweest, als de planners eerder en meer betrokken waren geweest.

Dit is geen onwil, maar het is lastig om een planner uit zijn operationele weekplanning te halen en in zo’n projectgroep te plaatsen. Ondanks dat dat heel begrijpelijk is, blijft het advies: doe dat wel! Investeer hier tijd van de planner in, zodat zo’n implementatie beter verloopt. Geef de planner de tijd om overstijgend te kunnen denken.

RevalidatiePlanners E-learning

Multidisciplinair plannen in een e-learning

Voor meer aandacht naar multidisciplinair plannen zou een e-learning ontwikkeld kunnen worden die gebaseerd is op HiX 6.2. Nieuwe planners krijgen dan les over het gebruik van een behandelplan en krijgen antwoord op vragen als: hoe werk je vanuit een behandelplan? En hoe gebruik je het planbord goed?

Groepsafspraken zijn nog een uitdaging

Het aanpassen van groepsafspraken verloopt goed, zolang het geen ingewikkelde groepen betreft. In de kinderrevalidatie komt het nog wel eens voor dat je groepen hebt die uit verschillende onderdelen bestaan. Het is dan een uitdaging om die er goed in te krijgen.

En nu?

HiX wordt continu doorontwikkeld en dat betekent dat functies kunnen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de blauwdrukken die verdwenen zijn. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in het activeren en opleiden van de planners. Hier ligt natuurlijk de focus.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum