Kenniscentrum

Verslag GRZ jaarcongres

Afgelopen vrijdag was RevalidatiePlanners aanwezig bij het GRZ jaarcongres in de jaarbeurs in Utrecht. Ruim 300 professionals uit de GRZ kwamen bij elkaar om te ‘ Innoveren en Participeren’. Tijdens de pauzes en de Quick tours werd ook de stand van RevalidatiePlanners veelvuldig bezocht. Er werd volop gebrainstormd over het nut en de invoering van centrale planning. Geïnteresseerden konden ook een enquête invullen en/of een vrijblijvende afspraak met ons maken om ons eens langs te laten komen.

Opvallend

Wat opviel was dat de roep om een overgang naar centrale planning vaak al vele jaren speelt maar tot op heden niet geconcretiseerd is. Als reden werd vooral genoemd gebrek aan kennis binnen de organisatie over de voordelen en implementatie, en angst voor de kosten.

Verwachting van invoering van centrale planning was onder andere dat het een objectievere planning geeft die rekening houd met zowel behandelaar, revalidant als management. Andere verwachtingen waren een duidelijke weekagenda voor de revalidant, beter waken over de rusttijden en het vervoer van de revalidant en betere sturing op DBC’s en capaciteit.

Verder viel op dat veel behandelaren aangeven meer dan een uur per dag bezig te zijn met hun planning. En zich daarnaast nodeloos bezighouden met de manier waarop collega’s plannen.

Het was fijn en leerzaam om met deze professionals te discussiëren en onze visie op (centrale) planning te kunnen delen.

Rest ons nog de organisatoren, sponsoren en vooral alle deelnemers van een fijn congres te bedanken.

Tot op de planning!

Morrison Lesger RevalidatiePlanners

Uiteraard komen wij ook graag bij je langs om eens te onderzoeken wat centrale planning voor jouw centrum kan betekenen. Mail ons op info@revalidatieplanners.nl en wij maken graag een (uiteraard geheel vrijblijvende) afspraak.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum