Kenniscentrum

Jouw invloed als planner op de wachtlijst in de revalidatiezorg

Krijg jij ook zoveel telefoontjes met de vraag: ‘wanneer kan ik terecht?’. De onzekerheid van de wachtlijst is groot bij patiënten in de revalidatiezorg. Maar het aantal behandelaren is niet het enige wat invloed heeft op de wachtlijst. De samenloop van het aantal aanmeldingen, de zwaarte van de behandelplannen en de beschikbaarheid van de cliënt zijn allemaal factoren die meespelen.

Als planner kan je indirect ook invloed hebben op de lengte van de wachtlijst in de revalidatiezorg. In dit artikel geven we handvatten die je als planner kan gebruiken om de wachtlijst in te korten.

Voorafgaand revalidatietraject

De lengte van de wachtlijst verschilt per organisatie. Normaliter vindt het eerste intakegesprek binnen een maand vanaf de aanvraag plaats. Dit klinkt misschien niet lang, maar het is helaas zo dat sommige revalidanten al een geruime tijd in een revalidatietraject zitten, voordat ze bij een nieuwe revalidatiearts aankloppen.

Behandelingen worden niet alleen ingepland op basis van het moment van aanvraag. De volgorde van behandelingen bij patiënten gaat in overleg met de artsen en aan de hand van het beleid. Zo gaan acute en ex-klinische wachtende patiënten bijvoorbeeld voor.

RevalidatiePlanners Multidisciplinaire zorg

Multidisciplinaire zorg

De revalidatiezorg is multidisciplinair. En dat zorgt voor een puzzel. Er is vaak een heel team van behandelaren bij een revalidant betrokken en de behandelingen zijn op elkaar afgestemd. In de praktijk gaat het dus niet om ‘zomaar’ een behandeling die moet worden ingepland, er zit een heel behandelplan achter. Los van de verschillende behandelplannen moet je rekening houden met de beschikbaarheid van de behandelaren en ruimte om de therapiesessie uit te voeren.

Invloed planner op de wachtlijst

Als planner probeer je natuurlijk zoveel mogelijk behandelingen in te plannen, maar helaas komt het voor dat er patiënten overblijven waar (nog) geen plek voor is. Dit kan jij als planner doen om de wachtlijst te verkorten.

1.     Houd uitval in de gaten

Door een goed overzicht te hebben van de wachtlijst, zie je snel welke patiënt een geannuleerde therapiesessie kan opvullen. Zo voorkom je dat behandelaren midden op de dag zonder patiënt zitten en zorg je bovendien voor een betere doorstroom van de wachtlijst.

2.     Maak een capaciteitsplanning

Een succesvolle capaciteitsplanning biedt inzicht in de vraag en het aanbod van de zorg. Zo heb je vroegtijdig een beeld van wat je kan verwachten én kan je hier vroegtijdig op inspelen. Zo kan je bijvoorbeeld op tijd een beroep doen op vakantiekrachten of externen.

3.     Praat met de manager

Als planner is het jouw taak om knelpunten actief te signaleren en hierop te acteren. Door problemen vroegtijdig op te merken, voorkom je dat je continu brandjes aan het blussen bent. Een goed inzicht in de capaciteit is hier een belangrijk onderdeel van. Maak lege plekken in het rooster inzichtelijk en houd de gemiste therapie bij.

Bespreek vervolgens de capaciteit met de desbetreffende manager. De manager is dé persoon die jou alle informatie kan verstrekken over nieuwe medewerkers of nieuwe patiënten. En deze informatie heb je nodig om een zo goed mogelijke planning neer te zetten.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum