Kenniscentrum

Professionaliseren van de GRZ-planning

Het professionaliseren van de planning in de geriatrische revalidatiezorg is van groot belang om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en betere resultaten te behalen voor patiënten. Pieta Wilterdink is ervaringsdeskundige op dit gebied. 

Pieta heeft 10 jaar in de geriatrische revalidatiezorg gewerkt als manager, onder meer bij Pieter van Foreest en Cordaan. Ze heeft kennis over planning, DBC-financiering, capaciteitsmanagement en overige onderwerpen die bijdragen aan een positieve bedrijfsvoering.

Tijdens het 18e RevalidatiePlanners webinar vertelde Pieta over de voorwaarden van geriatrische revalidatie, DBC-financiering en de voordelen van een GRZ-planning. De hoofdlijnen van deze onderwerpen delen we in dit artikel.

Voorwaarden geriatrische revalidatie

Of iemand in een specifiek geval wel of niet wordt opgenomen in de GRZ bepaalt de specialist ouderengeneeskunde. Maar degene die wordt opgenomen als revalidant moet, voor hij hier aanspraak op maakt, wel aan een aantal standaard voorwaarden voldoen. Het moet gaan om: 

  • een kwetsbare oudere; 
  • met complexe multimorbiditeit; 
  • met achteruitgang van functioneren en zelfstandigheid; 
  • en met beperkte of afgenomen belastbaarheid en/of leesbaarheid. 
Planner

De doelstelling in de GRZ is altijd de terugkeer naar huis, om vervolgens eventueel thuis verder te revalideren met hetzelfde geriatrische revalidatie team als tijdens de klinische fase. Deze revalidatiezorg elders dan in de GRZ-kliniek, wordt ambulant genoemd en wordt ook vanuit hetzelfde DBC-mandje gefinancierd als de klinische fase.

Diagnose Behandelcomponent (DBC)

Om in aanmerking te komen voor geriatrische revalidatie is tot slot een zogeheten diagnose behandelcomponent vereist. Een DBC bestaat uit de verwachte behandelcomponenten. Kort gezegd: welke behandeling er nodig is voor een specifieke revalidant. Dit wordt uitgedrukt in het verwachte aantal ligdagen en behandeluren van een revalidant op een GRZ-afdeling.  

Tijdens het multidisciplinair overleg wordt besloten welke DBC zal worden toegepast. De behandelvraag van de revalidant is altijd leidend voor de daadwerkelijke behandeling. Denk hierbij aan de keuze tussen intensief of regulier behandelen.  

Een handig hulpmiddel om een nauwkeurige beoordeling te maken, is het gebruik van zorg- en revalidatiepaden. Deze paden beschrijven de inhoud en samenhang van de behandeling gedurende het revalidatietraject en kan als leidraad worden genomen voor het bepalen van de DBC.

Let op! Het aantal ligdagen en behandeluren bepaalt naderhand van welke DBC daadwerkelijk sprake is geweest en dus ook wat de kosten van de behandeling zijn. Het is dan ook erg belangrijk om deze gegevens goed te registreren.

RevalidatiePlanners_Plan

Planning in het belang van de revalidant

DBC’s verschillen per patiënt en per periode. Plannen is dé manier om deze fluctuatie binnen de afdeling op te vangen. Bovendien maakt een sterke planning het mogelijk om behandelingen goed te verdelen over de dag en week, en rekening te houden met ziekenhuisbezoeken en andere verplichtingen van de revalidant. Een planning geeft de revalidant daarnaast de mogelijkheid om privé-afspraken, zoals een kappersbezoek, af te stemmen op de revalidatieplanning. 

Planning in het belang van de medewerker

Behandelaren kunnen weerstand voelen tegen een planning. Het is begrijpelijk dat zij graag de autonomie willen blijven behouden over het revalidatieproces van de patiënt. Maar het plannen overlaten aan de behandelaar is ‘oneigenlijk werk’. Het is voor behandelaren vaak tijdsintensief, waardoor er minder efficiënte inzetbare tijd overblijft. Een goede planning draagt daarnaast ook bij aan de efficiëntie van behandelaren.

Een voordeel van een planning voor andere medewerkers, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, is dat zij zo inzicht hebben in de behandelplanning en hierop kunnen anticiperen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de revalidant op tijd uit bed is voor de behandeling.

Capaciteitsmanagement in de GRZ

Naast het werken met een planning zijn er meer manieren om in te spelen op de fluctuerende zorgvraag in de GRZ. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van een vaste schil én een flexibele schil. Een veelgebruikte verhouding is 85% versus 15%. Met een flexibele schil van 15% heb je de mogelijkheid om het aantal diensten per week of zelfs per dag te wijzigen.

Bovendien is het aan te raden om duidelijke afspraken te maken met medewerkers over hun structurele en incidentele inzet. Hierdoor weet je vooraf op wie je wanneer kan rekenen en verminder je de kans op over-/onderbezetting.

Tot slot is het belangrijk dat medewerkers weten hoe en wanneer zij verlof moeten aanvragen. Als medewerkers duidelijk en tijdig aangeven wanneer ze verlof willen opnemen, kan je als planner daarop anticiperen en maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel aanwezig is om de zorg te leveren die nodig is. 

Het webinar terugkijken

Naast de voorwaarden van geriatrische revalidatie, DBC-financiering en de voordelen van een GRZ-planning besprak Pieta ook andere onderwerpen tijdens het webinar. Zo ging ze onder andere nog in op vragen over het registreren van uren, businesscases en softwarepakketten. Het hele webinar terugkijken? Dat kan! Je vraagt hier de terugkijklink aan.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum